Team & organisatie

WAAROM TEAM/ORGANISATIEONTWIKKELING?

De wereld verandert voortdurend. Dat vraagt veel van een organisatie en de mensen die er werken. Voor een gezonde organisatie zijn goed functionerende teams van belang. Zij bepalen het succes en de levenskracht van de onderneming. Toch is het niet gegeven dat een groep professionals bij elkaar daadwerkelijk kan functioneren als een team. Daarvoor is meer nodig dan de ‘som der delen’.

Teamcoaching, al dan niet aangevuld met een assessment en/of vaardighedentraining, helpt een groep om daadwerkelijk een team te worden of . Een team dat helder heeft waarom het in leven geroepen is, wat het van elkaar en andere teams kan leren en welke bijdrage het levert aan het grotere geheel. Teamontwikkeling vindt plaats door onderzoeken, terugkijken, experimenteren, fouten maken, reflectie, keuzes maken en stappen zetten. Veranderen door ervaren en leren, veranderen van binnenuit. 

LEERVRAGEN & RESULTAAT

Leren van jezelf en elkaar in jullie team, de start van een gezamenlijke ontdekkingsreis. Voorbeelden van leervragen:
•  wat zijn onze missie, waarden en doelen en hoe vertalen we die naar taak en bijdrage?
•  hoe zetten we optimaal onze talenten in om onze missie/doelen te bereiken?
•  hoe kunnen we effectiever overleggen en tot gedragen besluiten komen? 
•  wat kunnen we doen om meer van en met elkaar te leren?
•  hoe vinden we samen de weg uit een teamconflict?

Team- en organisatieontwikkeling maakt bewust van waar jullie nu zijn en naar toe willen. Zo leidt het onder meer tot:
•  toegenomen werkgeluk door meer begrip voor en acceptatie van elkaar
•  het leveren van een grotere bijdrage aan het team- en organisatieresultaat
•  daadkracht en inspiratie
•  een gezondere samenwerking die energie geeft
•  elkaar meer aanspreken op gedrag en resultaat

WAT?

MIJN AANBOD | ik coach, faciliteer en begeleid directies, (management) teams en organisaties met vraagstukken op het gebied van leiderschap, samenwerking en effectiviteit.

 

LEIDERSCHAP | voor als jullie op basis van jullie missie, waarden en doelen vorm willen geven aan jullie taak en bijdrage aan de organisatie. Over hoe jullie inspireren, aanspreekbaar zijn en zorg dragen voor een gezonde en lerende werkomgeving.

 

SAMENWERKING | voor als jullie op basis van jullie talenten en met synergie willen samenwerken. Over hoe jullie als team een stap kunnen zetten in jullie ontwikkeling, meer conflictvaardig kunnen worden en van en met elkaar leren.

 

EFFECTIVITEIT | voor als jullie willen leren effectiever te zijn door elkaars talenten meer te benutten, effectiever te overleggen en te weten hoe jullie elkaar op juiste wijze kunnen aanspreken op gedrag en resultaat.  

HOE GAAT HET IN ZIJN WERK?

Het coachen, faciliteren en begeleiden van een team of organisatie is maatwerk. Tijdens de eerste ontmoeting met (een deel van) het team en de opdrachtgever onderzoeken we samen de aanleiding voor coaching, jullie wensen en leerdoelen. Ook bespreken we wederzijdse verwachtingen en de mogelijkheden. Op basis van onze kennismaking stel ik een contract op voorzien van een analyse van de huidige en gewenste situatie, een plan van aanpak, mijn werkwijze, de randvoorwaarden en de praktische zaken.  

In de teamsessies maak ik onder meer gebruik van ervaringsgerichte teaminterventies, organisatieopstellingen, TA/NLP, creatieve werkvormen, verhalen, metaforen en energizers. Waar nodig omvat het traject ook een teamassessment en/of vaardighedentraining, zoals elkaar leren aanspreken (feedback+), conflicthantering, intervisie en teameffectiviteit. 

Wanneer jullie als team en de opdrachtgever akkoord zijn met het contract gaat het traject van start. Bij afronding van het coachtraject vindt er een evaluatie plaats met (een deel van) het team en de opdrachtgever.