Gratis ontwikkeladvies

Gratis ontwikkeladvies | Nederland leert door

De corona-crisis heeft een grote impact. Op onze gezondheid, onze manier van leven, ons werk en onze toekomst. Iedereen wordt geraakt, de een meer dan de ander.

Zo ook de arbeidsmarkt. In veel sectoren ligt het werk al maanden (gedeeltelijk) stil en wordt keihard gewerkt aan het zo goed mogelijk doorstaan en zakelijk overleven van de krimpende economie. Veel werkenden dreigen hun baan te verliezen of zijn deze al kwijtgeraakt. Ook ondernemers en ZZP’ers zien opdrachten teruglopen. Gelukkig levert deze tijd ook nieuwe initiatieven, werkwijzen en creativiteit op. Mensen hebben doorgaans een groot overlevingskracht die ze stimuleert in beweging te komen.  

Gratis ontwikkeladvies
Deze veranderende wereld vraagt om aanpassingsvermogen en wendbaarheid van mensen en bedrijven. Het aanspreken en inzetten van de overlevingskracht. Investeren in ontwikkeling is van essentieel belang, maar niet voor iedereen betaalbaar. De regeling
Nederland leert door is in het leven geroepen als steunpakket voor werkzoekenden en werkenden om door middel van een ontwikkeladvies ter waarde van €700,00 een stap te zetten in het (her)oriënteren op en vergroten van hun arbeidsmarktkansen.  

Voor wie?
De overheidsregeling is er voor iedereen in de leeftijdscategorie van 18-66 jaar:  schoolverlaters, afgestudeerden, werkzoekenden, werkenden, ZZP’ers, ondernemers, etc. Inmiddels zijn 22.000 mensen gestart met hun traject en kunnen vanaf 1 december a.s. aanvullend 50.000 mensen de regeling aanvragen. 

Heb jij interesse om in december een ontwikkeladviestraject te starten? Wees er snel bij en neem nu al contact met me op!

Voorbeelden van coachvragen

De subsidieregeling kan ingezet worden voor werkgerelateerde vraagstukken die je helpen je mobiliteit en arbeidsmarktkansen te vergroten. Voorbeelden van vraagstukken: 

– als gevolg van de crisis ben ik op zoek naar (ander) werk, wat moet ik doen?
– ik ben recent afgestudeerd en wil graag een stap naar werk maken, waar start ik?
– welke kansen maak ik in de huidige arbeidsmarkt?
– ik wil me laten omscholen, waar moet ik beginnen?
– ik wil leren solliciteren, hoe doe ik dat?
– wat zijn mijn kwaliteiten en ontwikkelpunten?

Hoe gaat het in zijn werk?

Het ontwikkeladviestraject kan zowel online als live op locatie in Driebergen plaatsvinden. Het traject bestaat uit een aantal (wettelijke) stappen:

1. Je meldt je voor 31 december a.s. bij Humanivity aan o.v.v. ‘aanvraag gratis ontwikkeladvies’;

2. We regelen samen een aantal verplichte administratieve zaken (o.a. ID, BSN, toestemmingsverklaring);

3. We bespreken je concrete en afgebakende vraagstuk en leggen deze vast in een samenwerkingsovereenkomst waarin je je committeert aan het traject;

4. Je voert een online arbeidsmarktscan van LDC uit die we in het eerste gesprek doornemen;

5. Daarna volgen nog twee gesprekken waarvan de laatste tevens benut wordt om het ontwikkeladvies samen schriftelijk vast te leggen – tussen de gesprekken maak je opdrachten;

6. Jij neemt de verslaglegging (format ligt al klaar) en het invullen van de prestatieverklaring voor je rekening, die we na afloop van het traject samen bekijken en ondertekenen;

7. Humanivity handelt de verdere administratie en subsidieaanvraag, inclusief het indienen van de relevante stukken op het Ontwikkeladviesportaal, af;

8. Je wandelt de deur uit met een gedegen ontwikkeladvies die je zelfstandig in de praktijk verder tot uitvoering brengt.