Teamcoaching

Voor groepen, afdelingen en teams met lef. Die er niet voor schuwen met elkaar te kijken naar hun groepsdynamiek, kwaliteiten en groeimogelijkheden. Om te ontdekken dat er meer in zit dan de som der delen doet vermoeden. Zodat er een team uitkomt dat zowel hart heeft voor de zaak als voor elkaar. 

Teamontwikkeling: meer worden dan de som der delen

De wereld verandert voortdurend. Dat vraagt veel van organisaties en de mensen die er werken. Voor een gezonde organisatie zijn goed functionerende teams van belang. Zij bepalen het succes en de levenskracht van de onderneming. Toch is het niet gegeven dat een groep professionals bij elkaar daadwerkelijk een ‘performing’ team (Tuckman) is. Daarvoor is meer nodig dan de som der delen. 

Systemische teamcoaching, al dan niet aangevuld met een teamassessment*, helpt een groep zich te ontwikkelen tot een team. Een team dat weet waartoe het is opgericht, waarvoor het bestemd is, welke bijdrage het levert aan het grotere geheel en soms ook wanneer het zijn bestemming heeft bereikt. Een team dat zicht heeft op haar patronen en dynamieken en hoe deze voortkomen uit het grotere systeem van de organisatie en het veld waarin deze opereert.     

* Humanivity maakt gebruik van de tools van Lifo, SHL, Intodrives en LDC

Thema's

LEIDERSCHAP | voor directies en managementteams die vanuit het systeemperspectief willen kijken naar zichzelf en hun bijdrage aan de organisatie – over hoe zij zichtbaar zijn, voor gaan in veranderingen en ontwikkelingen, en zorg dragen voor een gezonde en lerende werkomgeving

CONFLICT | voor teams die meer ‘schuren’ dan ze lief is en willen onderzoeken waar hun onderlinge verstoorde samenwerking systemisch gezien een oplossing voor is – over hoe zij het conflict in stand houden en wat het gezamenlijke belang is om er een weg uit te vinden.

Thema's

TEAMONTWIKKELING | voor een startend of groeiend team waarvan de leden elkaar beter willen leren kennen en willen leren op basis hun talenten en gezamenlijke waarden samen te werken – over hechten en ‘schuren’ om zodoende een stap te zetten in hun ontwikkelfase.    

Hoe gaat het in z'n werk?

Elk traject start met een kosteloze online of fysieke kennismaking van een uur met een delegatie van het team en de opdrachtgever. Daarin bespreken we de aanleiding voor teamcoaching, wat jullie graag willen leren, wederzijdse verwachtingen en wanneer het traject zin heeft gehad. En natuurlijk de praktische zaken en ook: of we er zin in hebben!

Als dat zo is, ontvangen jullie en de opdrachtgever een offerte/coachcontract. Daarin worden onder meer een plan van aanpak, de werkwijze en randvoorwaarden voor het traject toegelicht. Wanneer de offerte akkoord is, gaan jullie aan de slag. Op een prachtige en inspirerende plek op Landgoed de Horst of een eigen locatie naar keuze. Ervaringsgerichte teaminterventies, opstellingen, storytelling en werken met metaforen kunnen deel uitmaken van het coachproces. 

Na afronding van de teamcoaching vindt na ca. drie maanden een follow-up gesprek plaats. Ook vullen jullie een evaluatieformulier in, al dan niet, inclusief een referentie.