Supervisie

Voor (startende) coaches en begeleiders die in een individuele sessie of on-the-job willen sparren met een ervaren systemisch coach. Om casuïstiek in te brengen en die vanuit systemisch perspectief te onderzoeken. Of om onder begeleiding systemisch werk en/of opstellingen toe te passen bij je eigen cliënten en groepen. 

Ik ben er

en als het dan zo is,
leg ik mijn pad
naast het jouwe
en loop ik met je mee

(fragment uit Ik ben er, Gerdine Smit)

Oefenen, oefenen, oefenen...

Systemisch werk vraagt op het kennen van de kaders/concepten én om het maken van vlieguren. Doen! Naast een (of meerdere) succesvol afgeronde opleiding, groei je als professional verder door intervisie en supervisie. 

Supervisie kenmerkt zich onder meer door het verticale perspectief: leren van de ervaring van de supervisor door het inbrengen van jezelf en je leervraag. Dit kan in een één-op-één sessie of in een on-the-job sessie waarbij je onder begeleiding op systemische wijze met je coachee/groep aan het werk gaat. Feedforward ontvang je, in overleg, tijdens of na de sessie. 

Achteraf reflecteren we samen op je werkwijze en wat het gebracht heeft: wat gebeurde er, waar ben je tevreden over en waar wil je verder mee oefenen? En ook: heb je plezier gehad?

Supervisie brengt je verder in je ambacht als systemisch coach/begeleider. Overigens is dit een leerweg voor jou én de supervisor. Leren op meerdere lagen. 

Leren op twee lagen

Supervisie leent zich voor allerhande thema’s en lijkt te gaan over de door jou ingebrachte casus. Op een diepere laag gaat supervisie vooral over jou. Jouw resonantie als coach/begeleider op je coachee/groep, opdrachtgever en de opdracht die je hebt aangenomen. Door deze resonantie in beeld te krijgen en hoe je dit in jouw geschiedenis kent, maakt dat je op een systemische manier gaat kijken naar het geheel. 

Dat is leren op twee lagen: die van het vraagstuk en die van je persoonlijke leerweg.

Hoe gaat het in z'n werk?

Supervisie start met een kosteloze online of telefonische kennismaking van een half uur. Daarin bespreken we de aanleiding voor supervisie, welke vorm wenselijk is, waar je graag aan wilt werken, wederzijdse verwachtingen en de praktische zaken. 

Je ontvangt een schriftelijke bevestiging van de afspraken en we plannen de supervisie in. Na afronding evalueren we of een volgende stap nodig is of dat het voldoende is geweest.