Familie | organisatie­opstellingen

Voor iedereen die een persoonlijk, werk of organisatievraagstuk aan de hand van een opstelling wil onderzoeken. In een individuele sessie of in een groep. Zakelijk of particulier, eenmalig of voor een aantal sessies. Met of zonder representanten, individueel of samen met je (zakelijke) partner, familie of collega(‘s). Veel is mogelijk.

Een 'tableaux vivant' van het systeem

Een opstelling is een ervaringsgerichte systemische werkvorm die snel inzicht geeft in de diepere oorzaken van een vraagstuk. Als het ware open je met de opstelling een levend veld van de delen van het systeem, waarbinnen patronen zichtbaar en voelbaar worden. Vragen die onder meer op kunnen komen in de opstelling zijn:

– wie is verbonden met wat/wie binnen of buiten het systeem?
– wie staat in het systeem en wie is uitgesloten?
– 
hoe spelen dynamieken en gebeurtenissen van vorige generaties een rol in het leven of werk van de vraaginbrenger?
– wie/wat (uit de geschiedenis van het systeem) wil gezien en erkend worden?

Opstellen kan op een aantal manieren: met representanten, met matjes op de vloer en met voorwerpen op tafel. Alle vormen hebben impact en geven inzicht in je vraagstuk. Meer informatie over systemisch werk en opstellingen vind je hier

Thema's

FAMILIE | voor het onderzoeken van een persoonlijk vraagstuk dat (vermoedelijk) zijn oorsprong heeft en beïnvloed wordt door patronen en dynamieken in je familiesysteem –  thema’s als relaties, gezondheid, persoonlijke kracht, geluk, grenzen, autonomie, succesvol zijn, faalangst, rouw, verlies – je kunt kiezen voor een individuele of gezinsopstelling 

WERK & ORGANISATIE | voor het onderzoeken van een werk- of organisatievraagstuk dat zijn oorsprong heeft en beïnvloed wordt door patronen en dynamieken in het organisatiesysteem – samenwerking, ziekteverzuim, nieuwe producten/diensten, scenario’s onderzoeken, veranderingen, afscheid nemen van mensen, hardnekkige problemen

Thema's

TRAUMA | voor het onderzoeken van trauma aan de hand van een intentieopstelling volgens de IoPT-methode (Franz Ruppert) of een traumatische gebeurtenis in de organisatie aan de hand van een organisatieopstelling – thema’s als grensoverschrijding, liefdestrauma, rouw, reorganisaties, afscheid van producten/collega’s, faillissement

POTENTIEEL | voor het onderzoeken van potentieel in de breedste zin: jouw persoonlijke potentieel, dat van een nieuw product/dienst, een nieuwe samenwerking, een nieuwe markt, een andere functie, etc. – wat is het potentieel, wie of wat heeft er last van als dit potentieel er ten volle is, waar moet afscheid van genomen worden?   

Hoe gaat het in z'n werk?

Elke opstelling start met een kosteloze online of telefonische kennismaking van een half uur. Daarin bespreken we de aanleiding voor de opstelling, welke vorm wenselijk is, wederzijdse verwachtingen, wat je graag in beeld wilt krijgen, de praktische zaken en bovenal: klopt het dat er opstelling nodig/mogelijk is?

De vorm en het type opstelling bepalen de volgende stap. Dat bespreken we tijdens de kennismaking. Je ontvangt een schriftelijke bevestiging van de afspraken en we plannen de opstelling in.  

Na afronding van de opstelling evalueren we kort wat er zichtbaar is geworden. Ook overleggen we of een volgende stap nodig is of dat het voldoende is geweest.