15 juni 2021 | voor directeuren en bestuurders: bewegen in de onderstroom

Deze workshop gaat in op een belangrijk fenomeen in de bestuurskamer en de organisatie in zijn geheel: de kracht van de onderstroom, de vaak onbewuste dynamieken die in het systeem van de organisatie leven en het verloop van processen grotendeels bepalen. De onderstroom manifesteert zich zowel op persoonlijk als op groepsniveau.

Ik verzorg samen met Martijn de Loor een middag over dit onderwerp. Vanuit systemisch en psychologisch perspectief onderzoeken we met jou hoe jij je verhoudt tot de onderstroom in je organisatie en de dynamieken en patronen die je daarin mede in gang zet c.q. in stand houdt.  

Systemische blik op het thema onderstroom
Je hebt een duidelijke plek in de organisatie, een functietitel en een taak. Als je door een systemische bril kijkt, zie je wellicht dat je ook iets anders bent voor de organisatie: wat is je systemische functie? En wat ben je dan in essentie voor de organisatie, medewerkers en stakeholders? Wat is daarin je kracht en wat laat je liever in de schaduw? Ofwel: wat laat je zien in de bovenstroom en wat verdwijnt er dan in de onderstroom?

Tijdens het coachgesprek zuchtte hij diep en zei: ‘Ik snap er niks van. Mijn MT en ik hebben duidelijke afspraken gemaakt en iedereen zou zijn verantwoordelijkheid nemen. Maar er gebeurt niks, lijkt het wel.’ Na verder onderzoek realiseert hij zich dat hij van jongs af aan zo gewend is om besluiten te nemen, problemen op te lossen en voor de troepen uit te lopen.  Wat hij zich niet besefte is dat anderen hem daardoor vaak niet bij konden houden en zich niet vrij voelden hun ideeën en behoeften in te brengen. Ze legden zich neer bij wat hij wilde en kwamen niet echt in beweging.

Wat je als leider in de schaduw zet, bepaalt de onderstroom in je werkrelaties en die van de organisatie. Het is een voedingsbodem voor patronen en dynamieken, die al dan niet ten goede komen aan het systeem. Hoe kun je meer beeld krijgen bij wat er onder de oppervlakte speelt en hoe kun je hier richting aan geven ten gunste van het geheel?  

Doel en opzet
In deze workshop ga je, na een inleiding over systemisch kijken naar organisaties en de bijbehorende principes, vooral ervaringsgericht aan de slag. Op basis van diverse oefeningen doe je inzichten op over het fenomeen onderstroom en hoe jij deze kent als persoon en in je werk als bestuurder/toezichthouder. Ook is er ruimte voor een organisatieopstelling waarbij een relevante casus ingebracht en uitgewerkt kan worden.

Opbrengst
Wat levert deelname je op?
– kennis en inzicht in de betekenis en werking van de onderstroom op persoonlijk en organisatieniveau;
– je hebt een ervaring opgedaan in wat jij in de bovenstroom laat zien en hoe dit de onderstroom voedt;
– je verdiept je netwerk van actieve medebestuurders of toezichthouders.

Praktische informatie
datum:                     15 juni 2021
tijd:                           14:00 – 20:00 uur, inclusief een eenvoudig diner
studiebelasting:      5 uur aanwezigheid, half uur voorbereiding
groep:                       maximaal 10 bestuurders of toezichthouders van maatschappelijke organisaties
locatie:                     Landgoed de Horst in Driebergen
prijs:                         € 635,00 inclusief alle bijkomende kosten en vrij van BTW

Ben je geïnteresseerd? Neem dan vrijblijvend contact op.

Desgewenst ontvang je 5 PE-punten voor cultuur- en leiderschapsontwikkeling. PE punten worden toegekend conform het PE-reglement van bijvoorbeeld VTW en Aedes.