Voor mens en organisatie

Humanivity biedt diensten voor de ontwikkeling van mens en orga-nisatie. Zij wil een essentiële en duurzame bijdrage leveren aan de
missie, groei en het (werk)geluk van haar klanten middels HRM-diensten en individuele|teamcoaching.

Humanivity is Lisette Thun. Haar waarden zijn authenticiteit (zijn wie je bent), verbinding (in contact, aanwezig in de ontmoeting), kwaliteit (zorgvuldig, efficiënt en vernieuwend) en resultaat (leveren conform afspraak en vastgestelde doelen).

 • Coaching

  Voor groei, ontwikkeling van talenten en zingeving |
  Humanivity coacht professionals, managers, directies en teams die willen groeien in hun leiderschap, communicatie, effectiviteit, samen-werking en (loop)baan.

  Meer...

 • HRM

  Human Resources Management | Humanivity levert graag een essen-tiële en duurzame bijdrage aan het behalen van de (bedrijfs)doelen. Is er in de organisatie behoefte aan een HR Q-scan, interim management, advies of projectondersteuning?

  Meer...

 • Assessments

  Snel inzicht in talenten, motivatie, ontwikkelpunten en drijfveren | Humanivity biedt diverse soorten assessments die ingezet kunnen worden bij selectieprocedures, per-soonlijke/teamontwikkeling en het maken van loopbaankeuzes.

  Meer...